Prace trwają mimo przedłużającej się zimy

Pierwszy budynek (blizniak ) już powstają pierwsze mury a w drugi budynek wyszedł już z ziemi